DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI
 
Dự án phát triển
Dự án
VENTURA
 
Hoàn tất 36 căn B2-15 và B2-17 trong vòng 296 ngày từ 15/02/2011 đến 03/04/2012.

Giai đoạn 1:

Khu B2-15A được khởi công xây dựng từ ngày 15/02/2011 đến 10/01/2012.

Khu B2-15B được khởi công xây dựng từ ngày 10/05/2011 đến 03/04/2012.

Khu B2-17 được khởi công xây dựng từ ngày 18/07/2011 đến 03/04/2012.


Giai đoạn 2:

Hoàn tất 28 căn B2-16 và B2-18 trong vòng 234 ngày từ 02/08/2011 đến 22/06/2012.


Giai đoạn 3:

Hoàn tất 28 căn B2-14 trong vòng 234 ngày từ 02/08/2011 đến 22/06/2012.

Giai đoạn 4 :

Thi công khu công trình công cộng – công viên nội bộ trong vòng 45 ngày từ 27/06/2011 đến 26/08/2011.


 
2011 Bản quyền thuộc về công ty Kiến Á. Phát triển bởi 3Graphic | Các điều khoản | CÔNG TY KIẾN Á trên Google+